Craniosacraaltherapie

craniosacraal1.jpg

Craniosacraaltherapie is gebaseerd op de osteopathie. Deze therapie gaat uit van een cranio-sacraal systeem dat loopt van de schedel (cranium) tot het heiligbeen (sacrum). Het gaat uit van een dynamisch evenwicht op het niveau van energie.

Een verkeerde balans in dit systeem kan een functiestoornis veroorzaken op fysiek, mentaal of emotioneel  niveau. De behandeling is een zachte manuele therapie waarmee een verstoring in het fysiologische  systeem gelokaliseerd en gecorrigeerd kan worden. De behandelaar gebruikt hiervoor uiterst subtiele technieken welke inwerken op het cranio-sacraalsysteem, het systeem waarin zich onder meer het hersenvocht bevindt. Klachten van zowel fysieke als emotionele aard kunnen met deze techniek worden verholpen of aanmerkelijk verminderen. De therapie is te vergelijken met een milde vorm van haptonomie.

Craniosacraaltherapie behandelt onder anderen de volgende klachten:
-Duizeligheid
-Tinnitus/Oorsuizen
-Whiplash gerelateerde klachten
-Migraine/Hoofdpijn
-Chronische pijnklachtencranio 104 (640x480).jpg
-Stress
-Overspanning/Burnout/Depressie
-Fibromyalgie
-Bekkenklachten
-Rugklachten
-Kaakklachten 
-Zicht (Visus) problemen