Behandeling fysiotherapie

Tijdens de eerste behandeling voert de therapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Vervolgens wordt een lichamelijk onderzoek uitgevoerd. De therpeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens kngf 1 logo.gif waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de therapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt. Uw klachten worden vervolgens behandeld met klassieke fysiotherapeutische handelingen zoals oefentherapie, mobiliseren, massage, medical taping etc.

Specialisatie's welke als nodig aanvullend bij ons worden toegepast zijn:

Manuele therapie
Sportrevalidatie
Orthopedische revalidatie pre en-of postoperatief
Arbeidsfysiotherapie
Wervelkolomtechniek volgens Dorn
Looptherapie (voor mensen met Claudicatio Intermittens - Etalagebenen)
Begeleiding patiënten met Multiple Sclerose 
Fysiotherapie bij COPD